Соопштенија за студентите

ЕСЕНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ТРЕТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

                                               
ПРЕДМЕТИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ГЕНЕРИЧКИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ
ПредметРеализатор/иДатаЧасПросторија
Научно-истражувачка етикаПроф. д-р Кирил Темков12.9.201816.00Сала за седници
Филозофски факултет
Методологија на научноистражувачка работа (базично ниво)Проф. д-р Виолета Панзова15.9.201810.00Сала за седници
Филозофски факултет
Општа методологија на научното истражување15.9.201810.00Сала за седници
Филозофски факултет
Создавање научно делоПроф. д-р Виолета Панзова15.9.201812.00Сала за седници
Филозофски факултет

ЛЕТНА ИСПИТНА СЕСИЈА (4.6.2018-15.6.2018 година) ТРЕТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ  

                                               
ПРЕДМЕТИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ГЕНЕРИЧКИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ
ПредметРеализатор/иДатаЧасПросторија
Научно-истражувачка етикаПроф. д-р Кирил Темков11.6.201816.00Сала за седници
Филозофски факултет
Методологија на научноистражувачка работа (базично ниво)Проф. д-р Виолета Панзова9.6.201810.00Сала за седници
Филозофски факултет
Општа методологија на научното истражување9.6.201810.00Сала за седници
Филозофски факултет
Создавање научно делоПроф. д-р Виолета Панзова9.6.201812.00Сала за седници
Филозофски факултет

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА 
МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА
ПОСЕБЕН ДЕЛ  (70%) – 2017/2018 година
Проф. д-р Верица Јанеска


Наставата ќе се одржува во просториите на Економскиoт факултет (Предавална 5)
РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА 

Наставата по предметот Научно-истражувачка етика  кај проф. д-р Кирил Темков за оние студентите кои целокупниот фонд на часови  го слушаат кај професорот (запишани на трет циклус-докторски студии) ќе се реализира во следните термини:

•    20.11.2017 со почеток во 18.00 часот
•    27.11.2017 со почеток во 18.00 часот
•    4.12.2017 со почеток во 18.00 часот
•    11.12.2017 со почеток во 18.00 часот

Предавањата ќе се реализираат во амфитеатар 4 на Филозофскиот факултет во Скопје.

  Распоред на предавања 
  Термини за одржување на наставата на трет циклус студии кои ги држат наставници од ФИНКИ:

  Научно-истражувачка етика, проф. Здравкова, во вторниците почнувајќи од 21.11.2017, во 18.00 часот, во просторија 203 на Тахнолошко металуршки факултет

  Методологија на научно истражување, проф. Коцарев, во четвртоците почнувајќи од 30.11.2017, во 18.00 часот, во амфитеатарот на ФИНКИ, во анексот на Тахнолошко металуршки факултет

  Пишување научно-истражувачки труд, проф. Гушев и проф. Марковски, во средите почнувајќи од 15.11.2017, во 18.00 часот, во просторија 302 на Тахнолошко металуршки факултет
  Методологија на научноистражувачката работа (трет циклус-докторски студии) 

  Почитувани,

  Во прилог доставувам два документи со термини за настава по предметот Методологија на научноистражувачката работа кај проф. д-р Виолета Панзова.

  Првиот документ (1. Raspored_Metodologija_opst del_(30%)_2017-18) се однесува на оние студенти кои слушаат 30% (општ дел) од вкупниот број на часови односно кој слушаат 9 часа кај проф. д-р Виолета Панзова.

  Вториот документ (2.Raspored_Metodologija_(100%)_zimski_2017-18) се однесува на оние студенти кои слушаат 100% настава од вкупниот фонд на часови односно 30 часа кај проф. д-р Виолета Панзова.

  РАСПОРЕД СО ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТНА СЕСИЈА 

  1. Испитот по предметот Научно-истражувачка етика кај проф. д-р Кирил Темков во есенскиот испитен рок 2016/2017 година ќе се реализира на ден 14.9.2017 година во 16.00 часот во просториите на Филозофски факултет во Скопје.

  2. Испитот по предметите кај проф. д-р Виолета Панзова во есенскиот испитен рок 2016/2017 година ќе се реализира на ден 2.9.2017 година со почеток во 10.00 часот во просториите на Филозофски факултет во Скопје.

  Докторски семинари, конференции од истражувачка практика 

  Академски календар на Школата за докторски студии за 2018/2019 академска година

   
  1
  Пријава за јавна презентација за учество на докторски семинар и годишна конференција во зимски семестар во академската 2017/18 година
  2
  Пријава за учество на докторски семинар во трет/петти семестар во зимски семестар во академската 2017/18 година
  3
  Пријава за јавна презентација за учество на годишна конференција во зимски семестар во академската 2017/18 година
  4
  ЗАПИСНИК од одржана јавна презентација од годишна конференција ( IV / VI семестар )
  5
  ЗАПИСНИК од одржан годишeн семинар и годишна конференција со јавна презентација (II семестар)


  Листа на предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување 

  НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА

  МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА

  УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ


  * Листата на предмети од потесната област на истражување е истакната на интернет-страниците на институциите - организатори

   
  Документи
  1 Мислење на Стручен совет за докторски студии за организација на годишниот семинар и годишната конференција
  2 уплатница ПП50 за делот од трошоците кои се уплаќаат на УКИМ Скопје, Школа за докторски студии
  3 Студетска анкета
  4 Студетска анкета - анкетен лист
  5 Пример за подготовка на семинарски труд согласно структурата на докторските студии