Соопштенија за студентите

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА 

Ве информираме дека  првиот час од предметот Методологија на научноистражувачката работа со примена и примери во техничко-технолошките науки кај проф. д-р Христина Спасевска ќе се одржи на 28 јануари (сабота) во 11 часот на Факултетот за електротехника и информациски технологии.


Научно-истражувачка етика со примена и примери во подрачјето на информатиката и 
Научно-истражувачка етика со примена и примери во подрачјето на информатиката компјутерските технологии и инженерство:
 
Предметен наставник: проф. д-р Катерина Здравковска
 
12 декември 2016
15 декември 2016
19 декември 2016
22 декември 2016
26 декември 2016
29 декември 2016
 
Наставата се реализира во просторијата 203 на Технолошко-металуршкиот факултет со почеток во 18:00.


Ве информираме дека наставата по предметот Научно-истражувачка етика за студентите кои слушаат 30%-општ дел и 70 % посебен дел од вкупниот број на часови кај проф. д-р Кирил Темков ќе се реализира во следните денови:

- 5 декмеври 2016 година (понеделник) во 18.00 ч.- Сала за седници
- 7 декмеври 2016 година (среда) во 18.00 часот - Сала за седници
- 9 декември 2016 година (петок) во 18.00 часот - Сала за седници
- 12 декември 2016 (понеделник) во 18.00 часот - Сала за седници
- 14 декември 2016 (среда) во 18.00 часот
- 22 декември 2016 (четврток) во 18.00 часот  - Сала за седници
- 23 декември 2016 (петок) во 18.00 часот - Сала за седници


Ве информираме дека наставата по предметот Научноистражувачка етика за сите студентите запишани на трет циклус-докторски студии ќе се реализира во следните термини:

- 28.11.2016 година (понеделник) со почеток во 18.00 часот, Голем амфитеатар (А3) при Филозофскиот факултет во Скопје
- 1.12.2016 година (четврток) со почеток во 18.00 часот, Голем амфитеатар (А3) при Филозофскиот факултет во Скопје
- 2.12.2016 година (петок)  со почеток во 18.00 часот, Голем амфитеатар (А3) при Филозофскиот факултет во Скопје


Ве информираме дека наставата по предметот Методологија на научно истражувачка работа (часови: 30 часа) кај проф. д-р Виолета Панзова ќе се реализира во следните денови:

- 3 декмеври 2016 година (сабота) од 10.00 до 15.00 часот
- 10 декмеври 2016 година (сабота) од 10.00 до 15.00 часот
- 17 декември 2016 година (сабота) од 10.00 до 15.00 часот
- 24 декември 2016 година (сабота) од 10.00 до 15.00 часот

Наставата ќе се реализира во Салата за седници на Филозофскиот факултет во Скопје.

МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА СО ПРИМЕНА И ПРИМЕРИ ВО ПОДРАЧЈЕТО _______ - општ дел (30% од часовите), кој го слушаат сите студенти кај проф.д-р Виолета Панзова, наставата ќе се реализира во следниве термини:
 
- 3.12.2016  од 10.00 до 13.00 часот во Салата за седници приф Филозофскиот факултет
- 10.12.2016 од 10.00 до 13.00 часот во Салата за седници приф Филозофскиот факултет
- 17.12.2016 од 10.00 до 13.00 часот во Салата за седници приф Филозофскиот факултет

  РАСПОРЕД СО ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТНА СЕСИЈА 

  1. термини за предметите за стекнување генерички знаења и вештини за истражување

  Докторски семинари, конференции од истражувачка практика 

  Академски календар 2016/2017 година - рокови за пријавување и реализација на конференции и семинари во зимски семестар 2016/17 година

   
  1
  Пријава за јавна презентација за учество на докторски семинар и годишна конференција во зимски семестар во академската 2016/17 година
  2
  Пријава за учество на докторски семинар во трет/петти семестар во зимски семестар во академската 2016/17 година
  3
  Пријава за јавна презентација за учество на годишна конференција во зимски семестар во академската 2016/17 година
  4
  ЗАПИСНИК од одржана јавна презентација од годишна конференција ( IV / VI семестар )
  5
  ЗАПИСНИК од одржан годишeн семинар и годишна конференција со јавна презентација (II семестар)


  Листа на предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување 

  НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА

  МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА

  УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ


  * Листата на предмети од потесната област на истражување е истакната на интернет-страниците на институциите - организатори

   
  Документи
  1 Мислење на Стручен совет за докторски студии за организација на годишниот семинар и годишната конференција
  2 уплатница ПП50 за делот од трошоците кои се уплаќаат на УКИМ Скопје, Школа за докторски студии
  3 Студетска анкета
  4 Студетска анкета - анкетен лист
  5 Пример за подготовка на семинарски труд согласно структурата на докторските студии