Соопштенија за студентите

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА 


  РАСПОРЕД СО ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТНА СЕСИЈА 

  1. Испитот по предметот Научно-истражувачка етика кај проф. д-р Кирил Темков во есенскиот испитен рок 2016/2017 година ќе се реализира на ден 14.9.2017 година во 16.00 часот во просториите на Филозофски факултет во Скопје.

  2. Испитот по предметите кај проф. д-р Виолета Панзова во есенскиот испитен рок 2016/2017 година ќе се реализира на ден 2.9.2017 година со почеток во 10.00 часот во просториите на Филозофски факултет во Скопје.

  Докторски семинари, конференции од истражувачка практика 

  Академски календар 2016/2017 година - рокови за пријавување и реализација на конференции и семинари во зимски семестар 2016/17 година

   
  1
  Пријава за јавна презентација за учество на докторски семинар и годишна конференција во зимски семестар во академската 2016/17 година
  2
  Пријава за учество на докторски семинар во трет/петти семестар во зимски семестар во академската 2016/17 година
  3
  Пријава за јавна презентација за учество на годишна конференција во зимски семестар во академската 2016/17 година
  4
  ЗАПИСНИК од одржана јавна презентација од годишна конференција ( IV / VI семестар )
  5
  ЗАПИСНИК од одржан годишeн семинар и годишна конференција со јавна презентација (II семестар)


  Листа на предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување 

  НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА

  МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА

  УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ


  * Листата на предмети од потесната област на истражување е истакната на интернет-страниците на институциите - организатори

   
  Документи
  1 Мислење на Стручен совет за докторски студии за организација на годишниот семинар и годишната конференција
  2 уплатница ПП50 за делот од трошоците кои се уплаќаат на УКИМ Скопје, Школа за докторски студии
  3 Студетска анкета
  4 Студетска анкета - анкетен лист
  5 Пример за подготовка на семинарски труд согласно структурата на докторските студии