Годишен семинар и годишна конференција со јавна презентација

Годишните конференции за студените на Докторската школа ќе се реализираат по следниот распоред:
  • 16 - 27 ноември 2020 година - за студентите од 4-ти семестар
  • 10 - 23 декември 2020 година - за студентите од 2-ти семестар