Инфо блок

Поставена: 23-03-2017 10:16  
На ФДУ
OДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА ТЕАТАРОТ

Факултетот за драмски уметности во Скопје, традиционално, и оваа година ќе го одбележи Светскиот ден на театарот, 27 Март.

Прославата ќе биде отворена во 12 часот со шпански перформанс на студентите од катедрaта за Актерска игра под менторство на проф. Кренаре Невзати, а ќе продолжи со читање на светската и македонската порака по повод Светскиот ден на театарот. Потоа ќе започне маратон од студентски испитни претстави, музички изведби, ликовни, архитетктонски и фотографски изложби.

    Програма:
                                  
14:00 -„ПАК ТРИ СЕСТРИ“ - испит по предметот Актерска игра 4 на студентите од трета година на катедрата за драмски актери во класата на проф. м-р Зоја Бузалковска и доц. м-р Александар Степанулески
17:00 -„СЛИВОМОНИЈАДА“ - испит по предметот Актерска игра 1 на студентите од втора година на катедрата за драмски актери во класата на проф. м-р Мими Таневска Србиновска
19:00 -Драмско читање - студенти од катедрата за Театарска и филмска драматургија во класата на проф. д-р Сашко Насев и проф. м-р Маја Стевановиќ
20:30 -„ТРОН“ - испит по предметот Актерска игра 5 на студентите од четврта година  на  катедрата за драмски актери  во класата на проф. д-р Сузана Киранџиска и доц м-р Кристина Леловац.
22:30 -Настап на Lazy Drikners

Во прославата ќе се вклучат и студенти од Факултетот за музичка уметност, Факултетот за ликовни уметности и Архитектонскиот факултет со свои изложби и концерти.

  1. Изложба на уметнички дела (тема „Tеатар“ и друго)
  2. Изложба на макети на студентите од  Архитектонскиот факултет
  3. Настап на студентите од Факултетот за музичка уметност
  4. Изложба на фотографии на студентите од Факултетот за драмски уметности


Прославата на Светскиот ден на театарот, 27 Март ќе се одржи на Академската сцена на Факултетот за драмски уметности, со почеток во 12 часот.


Останати вести

 

Последни новости

20-06-2018 - Градежен факултет - Скопје
одржани 16-тата Европска-подунавско конференција за геотехничко инженерство и Семинар под наслов “Управување со ризици во тенелоградбата”

12-06-2018 - КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1
ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за академската 2018/2019 година

12-06-2018 - Од доделувањето на
награди за најдобрите студенти на УКИМ

11-06-2018 - Предавање
„Математичари, Мистици, Чуда“

05-06-2018 - 8.6.2018, петок, 11.00ч., Ректорат на УКИМ
УКИМ ги наградува најдобрите студенти

31-05-2018 - Предавање
под наслов: „Пребришани умови, испрани мозоци“

31-05-2018 - Од одбележувањето на
69-годишнината од основањето на Универзитетот и одбележувањето на Денот на светите Кирил и Методиј - патрониот ден на Универзитетот

07-05-2018 - Светски ден на креативноста и иновативноста
21 Април 2018 година

07-05-2018 - П О К А Н А
по повод одбележувањето на 69-годишнината од основањето на Универзитетот и одбележувањето на Денот на светите Кирил и Методиј - патрониот ден на Универзитетот.

02-05-2018 - Учеството на Правниот Факултет
на меѓународниот натпревар по меѓународно право Philip Jessup

25-04-2018 - ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ
5.5.2018 / 10:00 - 17:00 / Кампус на технички факултети (МФС, ФЕИТ, ФИНКИ, ТМФ)

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје