Инфо блок

Поставена: 11-05-2017 11:31  
Отвори документ: EUi AGENDA 15.05.2017 mk.pdf
Економски факултет на УКИМ
ТЕМАТСКА ПРОСЛАВА „60 ГОДИНИ ОД ПОТПИШУВАЊЕТО НА РИМСКИТЕ ДОГОВОРИ
Во рамките на свеченостите по повод одбележувањето на 9 Мај - Денот на Европа за 2017 година, Центарот за податоци и информации на ЕУ - “ЕУи“ на Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, во соработка со Делегацијата на ЕУ во Р. Македонија организира тематска прослава „60 години од потпишувањето на Римските договори – Новите проблеми и предизвици за ЕУ“.

На овој настан свое поздравно обраќање ќе имаат Деканот на факултетот проф. д-р Љубомир Дракулевски, ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ проф. д-р Никола Јанкуловски и раководителот на ЕУи – доц. д-р Даниела Мамучевска.

Во работниот дел на настанот, излагање ќе имаат Амбасадорот на Делегацијата на ЕУ во Р. Македонија Н.Е. Самуел  Жбогар и Амбасадорот на Италија во Р. Македонија Н.Е. Карло Ромео. Исто така, ќе се изврши прогласување на победниците на конкурсот за најдобар есеј на тема „60 години од Римските договори – Новите проблеми и предизвици за ЕУ“  , како и промоција на изложбата на Италијанската амбасада, на тема Ever closer Union, по повод 60 години од потпишувањето на Римските договори, поставена во просториите на факултетот.

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје