Инфо блок

Поставена: 09-06-2017 13:46  
Економски институт
ПРОСЛАВА НА ЈУБИЛЕЈ - 65 ГОДИНИ ОД ОСНОВАЊЕТО

Оваа година, Економскиот институт - единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, одбележува 65 години од своето основање. Во рамки на повеќе активности, Економскиот институт организира пригодна свеченост по повод овој Јубилеј.

На овој настан свое поздравно обраќање ќе имаат директорот на Економскиот Институт проф. д-р Татјана Петковска Мирчевска, ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ проф. д-р Никола Јанкуловски, директорот на Економскиот институт во Белград проф. д-р Јован Зубовиќ и д-р Горан Пенев од Институтот за општествени науки – Центар за демографски истражувања, Белград.

Во рамки на програмата, во музичкиот дел, предвиден е настап на познати уметници од Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, како и доделување на Благодарници на институции со кои соработувал Економскиот институт.
Настанот ќе се одржи на ден 12 Јуни во Holiday Inn - Скопје со почеток во 19,30 часот според следната програма.

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје