Инфо блок

05-03-2021 - На УКИМ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ УНИВЕРЗИТЕТОТ И МАСИТ
23-02-2021 - УКИМ и М6 потпишаа меморандум за соработка
СОРАБОТКАТА НА УКИМ И М6 ЕДУКАТИВНИОТ ЦЕНТАР ЕДЕН ОД ЧЕКОРИТЕ ЗА СОЗДАВАЊЕ ПОИНАКВИ МОЖНОСТИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА АКАДЕМСКАТА ЗАЕДНИЦА И КОМПАНИИТЕ
04-02-2021 - Првата зимска школа на МСМЈЛК
ВО ЧЕСТ НА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА 100-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ
02-02-2021 - На УКИМ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА
21-12-2020 - ДЕЛЕГАЦИЈА НА ТРАКИСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ПОСЕТА НА УКИМ
ДЕЛЕГАЦИЈА НА ТРАКИСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ПОСЕТА НА УКИМ
21-12-2020 - Меморандум за соработка меѓу УКИМ и Комората на овластени архитекти и инженери
Меморандум за соработка меѓу УКИМ и Комората на овластени архитекти и инженери
11-12-2020 - Проект ERASMUS All4R&D
ОБУКИ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
03-12-2020 - Меморандум на МАНУ, МПЦ-ОА и УКИМ
МАКЕДОНСКИ МАНИФЕСТ
01-12-2020 - Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ИЗЈАВУВА
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ИЗЈАВУВА
30-11-2020 - По покана од избраните најдобри научници на УКИМ за 2019
УСС НАЈАВУВА СЕРИЈА ПРЕДАВАЊА
26-11-2020 - Интервју со проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор на УКИМ
ПРЕКУ АКЦЕЛЕРАТОРОТ УКИМ, ГРАДИМЕ МОСТОВИ СО ЛОКАЛНАТА И ГЛОБАЛНАТА ИНДУСТРИЈА
26-11-2020 - Бизнис-акцелераторот УКИМ
ПРОМОТИВЕН НАСТАН ЗА ПРВАТА ИНВЕСТИЦИЈА
20-11-2020 - Јубилеј „70 години Економски факултет – Скопје“
11-11-2020 - УКИМ го одбележа
СВЕТСКИОТ ДЕН НА НАУКАТА
06-11-2020 - УКИМ го одбележува
СВЕТСКИОТ ДЕН НА НАУКАТА ЗА МИР И РАЗВОЈ
05-10-2020 - Јавни повици на
ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКА РЕКТОРСКА УПРАВА
30-09-2020 - На 100-годишнината од постоењето на првото македонско здружение на инженери и архитекти
СО ПРИЗНАНИЕТО „ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН“ СЕ ЗАКИТИЈА САМО СТУДЕНТИ НА НАШИОТ УНИВЕРЗИТЕТ
30-09-2020 - На факултетите на УКИМ
ЌЕ СЕ ОДРЖАТ ПРВИТЕ АКАДЕМСКИ ЧАСОВИ
24-09-2020 - Во Ректоратот на УКИМ
ОДРЖАН ПРВИОТ КОЛЕГИУМ НА ТИМОТ КОЈ ЌЕ РАКОВОДИ СО
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО НАРЕДНИОТ ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД
   

 

Избор на ректор на УКИМ 2020 - 2023

Врз основа на член 103, точка 8, во врска со член 97, став 3 од Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018) и член 173 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 425/2019), Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

ЈАВЕН ОГЛАС
за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за мандатниот период
15 септември 2020 – 15 септември 2023 година

Соопштение на Уставен суд на РСМ во однос на уставноста на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.149/20) со времена мерка

Повеќе

Нов Закон за високо образование

Во службен весник бр. 82 од 8.5.2018г. објавен е новиот Закон за високо образование.

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје