Инфо блок

09-09-2021 - ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СТУДЕНТИТЕ НА УКИМ
07-09-2021 - На УКИМ
ОТВОРАЊЕ НА ВАКЦИНАЛЕН ПУНКТ
20-08-2021 - На УКИМ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ УКИМ И МОФ
20-08-2021 - Петта година по ред ОКТА ќе стипендира постдипломци на УКИМ
Скопје, 20.08.2021 –ОКТА И ГОДИНАВА ЌЕ СТИПЕНДИРА СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
16-08-2021 - Обраќање на ректорот проф. д-р Никола Јанкуловски
ПО ПОВОД ОТВОРЕНИОТ ДЕН НА УКИМ, 2021
11-08-2021 - Oд 15 август до 5 септември 2021
54. ЛЕТНА ШКОЛА И 48. МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНИОТ СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА ПРИ УКИМ
27-07-2021 - ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ 2021
Драги матуранти, наши идни студенти,
15-07-2021 - На УКИМ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА
06-07-2021 - Центар за кариера на УКИМ
Универзитетскиот Центар за кариера на УКИМ и THRIVITY Кариерниот центар
03-07-2021 - Стипендии
ФОНДАЦИЈАТА „КОНСТАНТИН СТОЈАНОВ“ ОБЈАВИ НОВ КОНКУРС
24-06-2021 - Конституиран новиот состав на ИКРСМ
ПРОФ. Д-Р САШО КОРУНОВСКИ, РЕКТОРОТ НА УКЛО Е НОВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ
10-06-2021 - МСМЈЛК при УКИМ одбележува уште еден голем јубилеј
35 ГОДИНИ ИЗУЧУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА НА ИСТАНБУЛСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ
24-05-2021 - По повод патронатот на УКИМ '21
ПОВТОРНО ЧЕСТВУВАЊЕ ВО ПАНДЕМИСКИ УСЛОВИ НА ПАТРОНИОТ ДЕН И 72-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА УКИМ
17-05-2021 - 45 години
НА ЛЕКТОРАТОТ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО МОСКВА
23-03-2021 - На УКИМ
ПОСЕТА НА РЕКТОРОТ НА ТРАКИЈА УНИВЕРЗИТЕТОТ, ТУРЦИЈА
19-03-2021 - Одржан прв состанок
НАЦИОНАЛНА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОТВОРЕНА НАУКА ВО ОБЛАК
   

 

Избор на ректор на УКИМ 2020 - 2023

Врз основа на член 103, точка 8, во врска со член 97, став 3 од Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018) и член 173 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 425/2019), Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

ЈАВЕН ОГЛАС
за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за мандатниот период
15 септември 2020 – 15 септември 2023 година

Соопштение на Уставен суд на РСМ во однос на уставноста на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.149/20) со времена мерка

Повеќе

Нов Закон за високо образование

Во службен весник бр. 82 од 8.5.2018г. објавен е новиот Закон за високо образование.

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје