Научни списанија

Научни списанија на УКиМ 

Листа на научни списанија без или со намалени трошоци за публикување 

Информативен линк за предаторски изданија