Прв циклус

Слободните места за третиот уписен рок (28.9.2020) ќе бидат објавени на интернет страниците на единиците

upisi

НАПОМЕНА: Електорнската пријава се пополнува со кирилична поддршка!