Студенти

СТУДЕНТИ 

Студентите, како главни учесници во наставно-образовниот процес, учествуваат во сите форми на управување преку Студентскиот парламент на УКИМ. Студентскиот парламент е организација во која членуваат претставници на студентите, кои ги претставуваат нивните интереси, барања и предлози. Во Студентскиот парламент на Универзитетот членуваат претставници од студентските парламенти на факултетите, кои се негови органи.
 
Студентите се застапени во органите на управување на факултетите (Деканатска управа и Наставно-научен совет), во органите на УКИМ (Универзитетски сенат, Ректорска управа) и во сите комисии на УКИМ. Исто така, тие се застапени во комисиите за самоевалуација и евалуација на факултетите и на Универзитетот.


 

Последни новости

23-03-2017 - На ФДУ
OДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА ТЕАТАРОТ

13-03-2017 - Во Ректоратот на УКиМ
СВЕЧЕНА ЦЕРЕМОНИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ НА НАЈДОБРО ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ

08-03-2017 - На Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје
СЕРИЈА ПРЕДАВАЊА - „ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО“

28-02-2017 - На ИСППИ
НАУЧНА СРЕДА

17-02-2017 - Руски центар при УКиМ
ДОДЕЛУВАЊЕ СЕРТИФИКАТИ ПО РУСКИ ЈАЗИК ЗА КУРСИСТИТЕ ОД РУСКИОТ ЦЕНТАР ПРИ УКИМ

17-02-2017 - Во Ректоратот на УКиМ
ПОСЕТА НА В.Д. АМБАСАДОРОТ НА УКРАИНА ВО РМ

07-02-2017 - Институтот „Конфуциј“ при УКиМ организира
ДЕНОВИ НА КИНЕСКИ ФИЛМ

03-02-2017 - На УКИМ
ПОСЕТА НА АМБАСАДОРОТ НА САД ВО РМ Н.Е. Г-ДИН ЏЕС БЕЈЛИ

27-01-2017 - КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ВО 2017 ГОДИНА
МОН го објави е конкурсот за државната награда „Гоце Делчев“

27-01-2017 - Во Ректоратот на УКиМ
ОДРЖАНА РАБОТИЛНИЦА СО ЕРАЗМУС+ СТУДЕНТИТЕ