Наука

СТУДЕНТИ 

Студентите, како главни учесници во наставно-образовниот процес, учествуваат во сите форми на управување преку Студентскиот парламент на УКИМ. Студентскиот парламент е организација во која членуваат претставници на студентите, кои ги претставуваат нивните интереси, барања и предлози. Во Студентскиот парламент на Универзитетот членуваат претставници од студентските парламенти на факултетите, кои се негови органи.
 
Студентите се застапени во органите на управување на факултетите (Деканатска управа и Наставно-научен совет), во органите на УКИМ (Универзитетски сенат, Ректорска управа) и во сите комисии на УКИМ. Исто така, тие се застапени во комисиите за самоевалуација и евалуација на факултетите и на Универзитетот.


 

Последни новости

03-04-2020 - UKIM COVID-19 announcement
UKIM COVID-19 announcement

19-03-2020 - Од пресот во МОН
Е-НАСТАВА НА ФАКУЛТЕТИТЕ

16-03-2020 - Соопштение
ДО ЕДИНИЦИТЕ ВО СОСТАВ НА УКИМ И ЈАВНОСТА

12-03-2020 - До ректорите, проректорите и деканите на високообразовните институции
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ОД МОН

12-03-2020 - На денешниот прес
МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО, ВЕНКО ФИЛИПЧЕ ИЗВЕСТИ ...

10-03-2020 - УКИМ известување
ЗА ЗАПИРАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРОЦЕС

10-03-2020 - На ФЕИТ
ПОЧНА МЕЃУНАРОДНИОТ НАТПРЕВАР ПО РОБОТИКА - РОБОМАК 2020

03-03-2020 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
Во прилог се ИНТЕРНИОТ КОНКУРС за распределба на средства за спортски активности и културни активности и манифестации на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2020 година и обрасците

28-02-2020 - Ректор Јанкуловски: Одблокирани 5 милиони американски долари на Фондацијата Атанас Близнакоф
31 СТУДЕНТ ДОБИВААТ СТИПЕНДИЈА ОД 1.000 ЕВРА

28-02-2020 - Известување од МОН
НАСОКИ ЗА ИТНО ПОСТАПУВАЊЕ