Најдобар научник на УКИМ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАЈДОБРИ НАУЧНИЦИ И УМЕТНИК ЗА 2019 ГОДИНА 


Конкурс за избор на најдобри научници/ уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2018 година  

Одборот за избор на најдобри научници/ уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ објавува Конкурс за избор на најдобри научници/ уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2018 година:

Конкурс за избор на најдобри научници/ уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2018 година

Правилник за условите, критериумите и постапката за избор на научници и уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, кои покажуваат врвни резултати во научноистражувачката дејност


Одлуки за избор на најдобри научници на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“во Скопје
 

 1. Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје
  за 2017 година
 2. Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје
  за 2016 година
 3. Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје
  за 2015 година
 4. Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје
  за 2014 година
 5. Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје
  за 2013 година
 6. Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје
  за 2012 година