Најдобар научник на УКИМ

Конкурс за избор на најдобри научници
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2016 година
 

Одборот за избор на научници на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ објавува Конкурс за избор на најдобри научници на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2016 година.

Предлагачот комплетните материјали за предложените кандидати за добивање на наградата треба да ги достави до Комисијата за наука на Универзитетот најдоцна до 11.4.2017 година, во согласност со постапката утврдена во Конкурсот.

Конкурс

  

С О О П Ш Т Е Н И Е


 
Документи
1 Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за 2016 година
2 Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за 2015 година
3 Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за 2014 година
4 Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за 2013 година
5 Одлука за избор на десетте најдобри научници на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2012 година

 

Последни новости

20-06-2018 - Градежен факултет - Скопје
одржани 16-тата Европска-подунавско конференција за геотехничко инженерство и Семинар под наслов “Управување со ризици во тенелоградбата”

12-06-2018 - КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1
ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за академската 2018/2019 година

12-06-2018 - Од доделувањето на
награди за најдобрите студенти на УКИМ

11-06-2018 - Предавање
„Математичари, Мистици, Чуда“

05-06-2018 - 8.6.2018, петок, 11.00ч., Ректорат на УКИМ
УКИМ ги наградува најдобрите студенти

31-05-2018 - Предавање
под наслов: „Пребришани умови, испрани мозоци“

31-05-2018 - Од одбележувањето на
69-годишнината од основањето на Универзитетот и одбележувањето на Денот на светите Кирил и Методиј - патрониот ден на Универзитетот

07-05-2018 - Светски ден на креативноста и иновативноста
21 Април 2018 година

07-05-2018 - П О К А Н А
по повод одбележувањето на 69-годишнината од основањето на Универзитетот и одбележувањето на Денот на светите Кирил и Методиј - патрониот ден на Универзитетот.

02-05-2018 - Учеството на Правниот Факултет
на меѓународниот натпревар по меѓународно право Philip Jessup

25-04-2018 - ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ
5.5.2018 / 10:00 - 17:00 / Кампус на технички факултети (МФС, ФЕИТ, ФИНКИ, ТМФ)