Најдобар научник на УКИМ

Конкурс за избор на најдобри научници/ уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2017 година  

Одборот за избор на најдобри научници/ уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ објавува Конкурс за избор на најдобри научници/ уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2017 година:

Конкурс за избор на најдобри научници/ уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2017 година

Правилник за условите, критериумите и постапката за избор на научници и уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, кои покажуваат врвни резултати во научноистражувачката дејност


  

С О О П Ш Т Е Н И Е


 
Документи
1 Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за 2016 година
2 Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за 2015 година
3 Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за 2014 година
4 Одлука за избор на десет научници на годината при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за 2013 година
5 Одлука за избор на десетте најдобри научници на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2012 година