Конкурс

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2019/2020 година 

Конечна листа на примени кандидати (втор рок)

Слободни места по Конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2019/2020 година

О Д Л У К А  за потврдување на конечната листа на примени кандидати (прв рок)

Дополнување на КОНКУРСОТ за запишување студенти на трет циклус - докторски студиина студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2019/2020 година


МЕНТОРИ за дополнување на КОНКУРСОТ за запишување студенти на трет циклус - докторски студиина студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2019/2020 година


КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2019/2020 година


ЛИСТА НА МЕНТОРИ за Kонкурс за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2019/2020 година


Рокови за пријавување и запишување на кандидатите

Пријавен лист

Првична согласност од ментор

Рок за пријавување и запишувањеПрв уписен рокВтор уписен рок
Пријавување на кандидатите12.9. – 27.9.20199.12. – 23.12.2019
Објавување прелиминарни листи4.10.201927.12.2019
Одлучување по приговори9.10.201910.1.2020
Објавување конечни листи18.10.201915.1.2020
Запишување на кандидатите21.10. – 25.10.201920.1. – 24.1.2020

 

Последни новости

03-04-2020 - UKIM COVID-19 announcement
UKIM COVID-19 announcement

19-03-2020 - Од пресот во МОН
Е-НАСТАВА НА ФАКУЛТЕТИТЕ

16-03-2020 - Соопштение
ДО ЕДИНИЦИТЕ ВО СОСТАВ НА УКИМ И ЈАВНОСТА

12-03-2020 - До ректорите, проректорите и деканите на високообразовните институции
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ОД МОН

12-03-2020 - На денешниот прес
МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО, ВЕНКО ФИЛИПЧЕ ИЗВЕСТИ ...

10-03-2020 - УКИМ известување
ЗА ЗАПИРАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРОЦЕС

10-03-2020 - На ФЕИТ
ПОЧНА МЕЃУНАРОДНИОТ НАТПРЕВАР ПО РОБОТИКА - РОБОМАК 2020

03-03-2020 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
Во прилог се ИНТЕРНИОТ КОНКУРС за распределба на средства за спортски активности и културни активности и манифестации на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2020 година и обрасците

28-02-2020 - Ректор Јанкуловски: Одблокирани 5 милиони американски долари на Фондацијата Атанас Близнакоф
31 СТУДЕНТ ДОБИВААТ СТИПЕНДИЈА ОД 1.000 ЕВРА

28-02-2020 - Известување од МОН
НАСОКИ ЗА ИТНО ПОСТАПУВАЊЕ