Конкурс

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година 
Дополнување на КОНКУРСОТ за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2018/2019 година

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТА НА МЕНТОРИ за Kонкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2018/2019 година

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2018/2019 година

Info for the Call for PhD 2018/19