лекторати

ЛЕКТОРАТИ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО СТРАНСТВО 


Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура испраќа лектори по македонски јазик на универзитетите каде што има лекторати. Такви лекторати има во 10 универзитетски центри во светот.


АЛБАНИЈА
Тирана
Отворен во учебната 1995/96 година.
Македонскиот јазик се изучува како втор предмет.
Број на часови - 10 неделно.
лектор - д-р Валентина Нестор
nesstor@sanx.net

ПОЛСКА
Краков
Отворен во учебната 1974/75 година.
Македонскиот јазик се изучува задолжително како втор предмет.
Број на часови - 8 неделно.
лектор - м-р Анета Сапета
todevska.aneta@gmail.com

Сосновјец
Отворен во учебната 1987/88 година.
Македонскиот јазик се изучува како главен и како втор предмет.
Број на часови - 20 неделно.
лектор - Елена Мицевска
elenamicevska@hotmail.com

РОМАНИЈА
Букурешт
Отворен во учебната 1974/75 година.
Македонскиот јазик се изучува факултативно 3 години.
Број на часови - 6 неделно.

РУСИЈА
Москва
Отворен во учебната 1975/76 година.
Македонскиот јазик се изучува 5 години како главен предмет.
Број на часови - 20 неделно.
наставници по јазик  - м-р Елена Верижникова
наставник по литература - д-р Ала Шешкен

ТУРЦИЈА
Истанбул
Отворен во учебната 1985/86 година.
Македонскиот јазик се изучува како изборен предмет.
Број на часови - 4 неделно.
лектор - Марина Цветаноска
cvetanoska_m@yahoo.com

УНГАРИЈА
Будимпешта
Отворен во учебната 1988/89 година.
Македонскиот јазик се изучува како факултативен предмет.
Број на часови - 8 неделно.

ФРАНЦИЈА
Париз
Отворен во учебната 1973/74 година.
Македонскиот јазик се изучува како главен предмет (3 години додипломска настава + 2 години МАСТЕР студии)
Број на часови - 23 неделно.
наставник - д-р Фроса Пејоска-Бушеро
лектор – д-р Борче Арсов
borce_arsov@yahoo.com

ЧЕШКА
Брно
Отворен во учебната 1995/96 година.
Македонскиот јазик се изучува задолжително како втор предмет.
Број на часови - 8 неделно.

ХРВАТСКА
Риека
Отворен во учебната 2008/2009
Македонскиот јазик се изучува како главен предмет.
Број на часови - 12 неделно.
Наставник: д-р Горан Калоѓера
Лектор: Ана Азеска 
ana.azeska@yahoo.com

 

ЦЕНТРИ ВО КОИШТО СЕ ИЗУЧУВА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Македонскиот јазик се изучува и во десетина центри во светот, а го предаваат, редовно или повремено, наставници што се вработени на тамошните универзитети. Таква настава, на различни нивоа, има на следниве универзитети:


Канада
Торонто
Отворен 1986 година.
наставник д-р Кристина Крамер

Полска
Ополе - наставник д-р Здравко Стаматоски
Познањ - наставник д-р Звонко Димовски

Русија
Перм - м-р Наталија Бороникова

САД
Аризона (Темпи) - наставник Љупчо Спасовски

Словенија
Љубљана - наставник Намита Субиото
Марибор - лектор Ѓоко Николовски

Србија
Нови Сад - наставник д-р Жарко Бошњаковиќ
Ниш - лектор Моника Илкова

Хрватска
Загреб - наставник д-р Борис Павловски
Задар - наставник д-р Борис Павловски