Ректорска управа

Членови на Ректорска управа

Проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Проф. д-р Вујица Живковиќ, проректор за настава, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Проф. м-р Гордана Јосифова Неделковска, проректор за меѓународна соработка, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Проф. д-р Биљана Ангелова, проректор за финансии, инвестиции и развој, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
Проф. д-р Владимир Петрушевски, проректор за наука, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Проф. д-р Минас Бакалчев, декан, Архитектонски факултет
Проф. д-р Дарко Мославац, декан, Градежен факултет
Проф. д-р Љубомир Дракулевски, декан, Економски факултет
Проф. д-р Дарко Данев, декан, Машински факултет
Проф. д-р Соња Топузовска, в.д. декан, Медицински факултет
Проф. д-р Емил Сулејмани, декан, Педагошки факултет „Климент Охридски“
Проф. д-р Сашо Георгиевски, в.д. декан, Правен факултет
Проф. д-р Ицко Ѓоргоски, декан, Природно-математички факултет
Проф. д-р Љубен Гугувчевски, декан, Стоматолошки факултет
Проф. д-р Јон Магдески, декан, Технолошко-металуршки факултет
Проф. д-р Владимир Петков, декан, Факултет за ветеринарна медицина
Проф. Лазар Секуловски, декан, Факултет за драмски уметности
Проф. д-р Димитар Ташковски, декан, Факултет за електротехника и информациски технологии
Проф. д-р Иван Чорбев, декан, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Проф. д-р Драги Димитриевски, декан, Факултет за земјоделски науки и храна
Проф. м-р Благоја Маневски, декан, Факултет за ликовни уметности
Проф. м-р Зоран Пехчевски, в.д. декан, Факултет за музичка уметност
Проф. д-р Ленче Алексовска - Величковска, в.д. декан, Факултет за физичка култура
Проф. д-р Светлана Кулеванова, декан, Фармацевтски факултет
Проф. д-р Горан Ајдински, декан, Филозофски факултет
Проф. д-р Анета Дучевска, декан, Филолошки факултет
Проф. д-р Јане Ацевски, декан, Шумарски факултет
Проф. д-р Зоран Трпоски, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Проф. д-р Татјана Петковска-Мирчевска, в.д. директор, Економски институт
Проф. д-р Климе Белески, директор, Земјоделски институт
Проф. д-р Михаил Гаревски, директор, ИЗИИС
Проф. д-р Мирјана Борота Поповска, директор, ИСППИ
Проф. д-р Родне Ѓорѓиоска- Настова, директор, Институт за сточарство

 

Последни новости

27-12-2016 - На ФМУ се одржа
КОНЦЕРТ НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД КАТЕДРАТА ПО КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

16-12-2016 - ПМФ на УКИМ
ОДБЕЛЕЖУВА 70-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО

16-12-2016 - Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ при УКИМ
ЈА ОДБЕЛЕЖУВА 95-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ

13-12-2016 - Филозофски факултет на УКИМ
70 ГОДИШНИНА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ИСТОРИЈА

12-12-2016 - Прием на амбасадорот на Р. Италија

09-12-2016 - ФМУ НА УКИМ
ПРОСЛАВИ 50-ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ И РАБОТА

09-12-2016 - На ФМУ
КОНЦЕРТ НА СТУДЕНТИТЕ ОД ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ

06-12-2016 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
за распределба на средствата за културни и спортски активности на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за учебната 2016/2017 година

06-12-2016 - На Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЗА ДВА ЈУБИЛЕИ

05-12-2016 - ФМУ одбележува јубилеј
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 50-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ – СКОПЈЕ

04-12-2016 - На ФМУ
ОДРЖАН НАУЧЕН СОБИР

02-12-2016 - Филозофски факултет на УКИМ
3 ДЕКЕМВРИ, МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ

23-11-2016 - Значаен спортски успех
НА ЖЕНСКАТА КОШАРКАРСКА ЕКИПА НА УКИМ

21-11-2016 - Во Варшава
ОДРЖАНО ГОДИШНОТО ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА МРЕЖАТА НА УНИВЕРЗИТЕТИ ОД ГЛАВНИТЕ ГРАДОВИ НА ЕВРОПА (UNICA)