Ректорска управа

Членови на Ректорска управа

Проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Проф. д-р Вујица Живковиќ, проректор за настава, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Проф. м-р Гордана Јосифова Неделковска, проректор за меѓународна соработка, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Проф. д-р Биљана Ангелова, проректор за финансии, инвестиции и развој, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
Проф. д-р Владимир Петрушевски, проректор за наука, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Проф. д-р Минас Бакалчев, декан, Архитектонски факултет
Проф. д-р Дарко Мославац, декан, Градежен факултет
Проф. д-р Љубомир Дракулевски, декан, Економски факултет
Проф. д-р Дарко Данев, декан, Машински факултет
Проф. д-р Соња Топузовска, в.д. декан, Медицински факултет
Проф. д-р Емил Сулејмани, декан, Педагошки факултет „Климент Охридски“
Проф. д-р Горан Коевски, декан, Правен факултет
Проф. д-р Ицко Ѓоргоски, декан, Природно-математички факултет
Проф. д-р Љубен Гугувчевски, декан, Стоматолошки факултет
Проф. д-р Јон Магдески, декан, Технолошко-металуршки факултет
Проф. д-р Лазо Пендовски, в.д. декан, Факултет за ветеринарна медицина
Проф. Лазар Секуловски, декан, Факултет за драмски уметности
Проф. д-р Димитар Ташковски, декан, Факултет за електротехника и информациски технологии
Проф. д-р Иван Чорбев, декан, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Проф. д-р Драги Димитриевски, декан, Факултет за земјоделски науки и храна
Проф. м-р Благоја Маневски, декан, Факултет за ликовни уметности
Проф. м-р Зоран Пехчевски, в.д. декан, Факултет за музичка уметност
Проф. д-р Ленче Алексовска - Величковска, в.д. декан, Факултет за физичка култура
Проф. д-р Светлана Кулеванова, декан, Фармацевтски факултет
Проф. д-р Горан Ајдински, декан, Филозофски факултет
Проф. д-р Анета Дучевска, декан, Филолошки факултет
Проф. д-р Кирил Сотировски, в. д. декан, Шумарски факултет
Проф. д-р Зоран Трпоски, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Проф. д-р Татјана Петковска-Мирчевска, в.д. директор, Економски институт
Проф. д-р Климе Белески, директор, Земјоделски институт
Проф. д-р Михаил Гаревски, директор, ИЗИИС
Проф. д-р Мирјана Борота Поповска, директор, ИСППИ
Проф. д-р Родне Ѓорѓиоска- Настова, директор, Институт за сточарство

 

Последни новости

23-03-2017 - На ФДУ
OДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА ТЕАТАРОТ

13-03-2017 - Во Ректоратот на УКиМ
СВЕЧЕНА ЦЕРЕМОНИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ НА НАЈДОБРО ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ

08-03-2017 - На Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје
СЕРИЈА ПРЕДАВАЊА - „ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО“

28-02-2017 - На ИСППИ
НАУЧНА СРЕДА

17-02-2017 - Руски центар при УКиМ
ДОДЕЛУВАЊЕ СЕРТИФИКАТИ ПО РУСКИ ЈАЗИК ЗА КУРСИСТИТЕ ОД РУСКИОТ ЦЕНТАР ПРИ УКИМ

17-02-2017 - Во Ректоратот на УКиМ
ПОСЕТА НА В.Д. АМБАСАДОРОТ НА УКРАИНА ВО РМ

07-02-2017 - Институтот „Конфуциј“ при УКиМ организира
ДЕНОВИ НА КИНЕСКИ ФИЛМ

03-02-2017 - На УКИМ
ПОСЕТА НА АМБАСАДОРОТ НА САД ВО РМ Н.Е. Г-ДИН ЏЕС БЕЈЛИ

27-01-2017 - КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ВО 2017 ГОДИНА
МОН го објави е конкурсот за државната награда „Гоце Делчев“

27-01-2017 - Во Ректоратот на УКиМ
ОДРЖАНА РАБОТИЛНИЦА СО ЕРАЗМУС+ СТУДЕНТИТЕ