Јавна одбрана на докторски дисертации

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет - Скопје, соопштува дека м-р Васе Јорданоска, ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:
„Координирано кооперативно управување на активните автомобилски системи за подобрување на стабилноста и безбедноста на возилата“

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 14 април 2020 година (понделеник) со почеток во 13:00 часот преку видео-конференциска платформа.


Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет - Скопје, соопштува дека м-р Цветанка Велкоска, ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:
„Придонес во развојот на методологијата за менаџмент со трошоците за квалитет”

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 6 април 2020 година (понделеник) со почеток во 8:30 часот преку видео-конференциска платформа.


С О О П Ш Т Е Н И Е
за одложување одбрана на докторска дисертација

Машински факултет во Скопје соопштува дека на неопределено време се одлага јавната одбрана на докторската дисертација изработена од м-р Цветанка Велкоска, под наслов:

“Придонес во развојот на методологијата за менаџмент со трошоците за квалитет”

Одбраната на докторската дисертација закажана за 19 март 2020 година (четврток), со објава во дневниот весник „Нова Македонија“ на 7-8 март 2020 год. (страна 26), се одлага во согласност со препораките и забраната на Владата за организирање приватни и јавни собири, во интерес на јавното здравје, како Уставно загарантирана и заштитена категорија.
 
Одбраната на дисертацијата ќе се организира веднаш штом се создадат услови за одржување безбедна јавна одбрана, за кое соодветно ќе информираме.

Од Деканатот на
 Машински факултет - Скопје


ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ 

Филолошкиот факултет во Скопје соопштува дека м-р Назли Туфекчи јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов: “Улогата на метакогнитивните стратегии во развивање на вештината читање при  изучување на англискиот јазик како странски во високото образование  во Косово

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 3 март 2020 година (вторник) со почеток во 11:00 часот во Салата за седници на Филолошкиот факултет во Скопје.


МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Машински факултет во Скопје соопштува дека м-р Јелена Џокиќ јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:“Дизајнирање на формата за адитивно производство

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 21 февруари 2020 година (петок) со почеток во 10:00 часот во просторија К3-9 на Машински факултет во Скопје.


ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

На 27 јануари 2020 година (понеделник), со почеток во 12:30 часот во Сала за седници на Филозофски факултет, кандидатот м-р Лепа Бабиќ, ќе брани докторска дисертација, со наслов:

„Проценка на клучните компетенции и планирање на едукацијата во функција на управување со кариерата “

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филозофски факултет - Скопје, соопштува дека м-р Адељина Хајрулаху, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

Креирање и имплементација на детското портфолио во предучилишните установи

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 21 октомври 2019 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот во Сала за седници на Филозофскиот факултет во Скопје.


Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филозофски факултет - Скопје, соопштува дека м-р Арбреша Зенки, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

Вреднување на ефикасноста на визуелизацијата во процесот на описменување

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 22 октомври 2019 година (вторник) со почеток во 11:00 часот во Сала за седници на Филозофскиот факултет во Скопје.


МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Машински факултет во Скопје соопштува дека м-р Јелена Џокиќ јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:“Дизајнирање на формата за адитивно производство”

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 21 февруари 2020 година (петок) со почеток во 10:00 часот во просторија К3-9 на Машински факултет во Скопје.
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет - Скопје, соопштува дека м-р Билјана Матевска, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

Интерактивен модел со ергономски пристап за проценка на ризик и евалуација на системите за безбедност и здравје при работа за работни места кои вклучуваат опасни хемиски супстанции

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 27 септември 2019 година (петок) со почеток во 12:00 часот во сала за состаноци на Машински факултет во Скопје.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет - Скопје, соопштува дека м-р Александар Николоски, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

Влијанието на фискалната политика врз економскиот раст и развој – осврт на случајот на Република Македонија (ментор: проф. д-р Пеце Недановски)

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 18 септември 2019 година (среда) со почеток во 12:00 часот на Економскиот факултет во Скопје.

 

Последни новости

03-04-2020 - UKIM COVID-19 announcement
UKIM COVID-19 announcement

19-03-2020 - Од пресот во МОН
Е-НАСТАВА НА ФАКУЛТЕТИТЕ

16-03-2020 - Соопштение
ДО ЕДИНИЦИТЕ ВО СОСТАВ НА УКИМ И ЈАВНОСТА

12-03-2020 - До ректорите, проректорите и деканите на високообразовните институции
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ОД МОН

12-03-2020 - На денешниот прес
МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО, ВЕНКО ФИЛИПЧЕ ИЗВЕСТИ ...

10-03-2020 - УКИМ известување
ЗА ЗАПИРАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРОЦЕС

10-03-2020 - На ФЕИТ
ПОЧНА МЕЃУНАРОДНИОТ НАТПРЕВАР ПО РОБОТИКА - РОБОМАК 2020

03-03-2020 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
Во прилог се ИНТЕРНИОТ КОНКУРС за распределба на средства за спортски активности и културни активности и манифестации на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2020 година и обрасците

28-02-2020 - Ректор Јанкуловски: Одблокирани 5 милиони американски долари на Фондацијата Атанас Близнакоф
31 СТУДЕНТ ДОБИВААТ СТИПЕНДИЈА ОД 1.000 ЕВРА

28-02-2020 - Известување од МОН
НАСОКИ ЗА ИТНО ПОСТАПУВАЊЕ