Инфо блок

Поставена: 17-08-2018 08:50  
Отвори документ: PROGRAM_SARCOS_Training_School.pdf
На ТМФ
ИНФОРМАЦИЈА
Во период од 2 - 7 септември, 2018 год. Технолошко-металуршкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје ќе биде домаќин (организатор) на 2nd SARCOS COST Action – RILEM Doctorate Training School (Втора SARCOS COST – RILEM школа за обука на докторанди) со наслов: Advanced materials and technologies based on inorganic binders (Современи материјали и технологии базирани на неоргански врзива). Школата за обука ќе се реализира на две локации: Скопје (2 - 5 септември) и Охрид (6 - 7 септември).

Школата се организира во рамки на COST Акцијата: CA15202 – Self-healing as prevention repair of concrete structures - SARCOS (Самозалекување како превенција за поправка на бетонски структури). Сите информации за реализација на Школата се поставени на веб страната на Универзитертот во Кембриџ, Англија:

Школата за обука на докторанди доби научна поддршка и од RILEM (International Union of Experts in Construction Materials, Systems and Structures) организацијата и е влезена во годишниот календар на настани кои се реализраат во рамки на оваа интернационална организација: https://www.rilem.net/agenda. Секој учесник -докторанд во ова школа ќе добие три годишно членство во оваа организација

Носител на активностите за 2nd SARCOS COST Action – RILEM Doctorate Training School е Технолошко-металуршкиот факултет, а формирана е мрежа од домашни институции кои ќе учествуваат во нејзината реализација: Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии  „Скопје ” АД Скопје, Цементарница УСЈЕ, АД Скопје – TITAN Групација, КНАУФ  - Радика.

Одобрено е учество  на 45 студенти од 15 земји, а во реализација на теоретскиот дел од школата ќе учествуваат четири професори од европските Универзитети (Ghent University - Белгија; Politecnico di Milano – Италија; Technical University of Denmark – Данска; Delft University of Technology – Холандија), два професори од Израел (Technion - Israel Insti¬tute of Technology, Хаифа и University of Negev, Beer-Sheva), еден професор од Србија – Универзитетот од Нови Сад и два професори од нашиот универзитет.

Учесничите во Школата за обука на докторанди со своите научни презентации (постер презентации и дискусии) ќе влезат во натпревар кој ќе биде оценуван од страна на професорите кои учествуваат во реализација на Школата. Предвидено е доделување на два вида (Technical content и Technical format) од по три награди (златна, сребрена и бронзена). Воедно и самите учесници ќе може да го изборат најдобриот постер преку дефинирање на Trainee prize.

Школата за обука опфаќа теоретски дел (ќе се реализира на Технолошко-металуршкиот факултет), експериментален дел (ќе се реализира во лабораториите на институциите: Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии  „Скопје ” АД Скопје и Цементарница УСЈЕ, АД Скопје – TITAN Групација) и тренската настава (ќе се реализира преку посета на рудникот и фабриката за гипс на КНАУФ - Радика во Дебар).

Школата за обука ќе заврши со евалуација на учесниците (учесниците добиваат 5 ECTS), а ќе биде реализирана во Конгресниот Центар на УКИМ во Охрид.

Деталната програма за Школата како и RILEM брошурата  може да се најде на веб страната од Школата.

Останати вести

 

Последни новости

17-07-2019 - На 22 август
ЌЕ СЕ ОДРЖИ МАНИФЕСТАЦИЈАТА „ОТВОРЕН ДЕН 2019“

04-07-2019 - На УКИМ
ИЗГОТВУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈА

29-06-2019 - По 16-ти пат
ДОДЕЛЕНО ПРИЗНАНИЕТО „ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН“

28-06-2019 - Во Конгресниот центар во Охрид
ОДРЖАНА ПРВАТА ЛЕТНА ШКОЛА ОРГАНИЗИРАНА ОД СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ

19-06-2019 - На ТМФ
ПРОСЛАВА ПО ПОВОД 60 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

10-06-2019 - Во Ректоратот на УКИМ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

05-06-2019 - На УКИМ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

04-06-2019 - Во Ректоратот на УКИМ
ОДРЖАНА АКАДЕМСКА ДЕБАТА НА ТЕМА „ВЛИЈАНИЕТО НА ЕУ ИЗБОРИТЕ ВРЗ ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИИ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

31-05-2019 - Во Лондон
СРЕДБА НА РЕКТОРОТ, ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ СО МАКЕДОНСКИОТ АМБАСАДОР ВО ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО

31-05-2019 - Во Ректоратот на УКИМ
ПО 41. ПАТ ДОДЕЛЕНA НАГРАДAТА „26 ЈУЛИ“

30-05-2019 - Од меѓународната активност на УКИМ
РЕКТОРОТ НА УКИМ, ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ ПРИСУСТВУВА НА ПЕТТИОТ JOINT SCIENCE CONFERENCE OF THE WESTERN BALKANS PROCESS / BERLIN PROCESS

27-05-2019 - Универзитетските спортски натпревари на УКИМ
ЗАВРШНИТЕ НАТПРЕВАРИ НА ОВОГОДИНЕШНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ ИГРИ НА УКИМ СЕ ОДРЖАА НА 20.05.2019 г.

23-05-2019 - КОНКУРС ЕРАЗМУС+
КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за академската 2019/2020 година

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје