Инфо блок

Поставена: 17-07-2019 10:07  
На 22 август
ЌЕ СЕ ОДРЖИ МАНИФЕСТАЦИЈАТА „ОТВОРЕН ДЕН 2019“
Непосредно пред започнувањето на запишувањето на новата генерација студенти, во рамките на одбележувањето на 70-годишнината на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на 22. Август ќе се одржи манифестацијата „Отворен ден“.
Организациониот одбор за организирање на „Отворен ден 2019“ донесе одлука на Манифестацијата да бидат презентирани студиските програми на факултетите, да се презентираат активности од студентите, центрите за кариера, алумни асоцијацијата на УКИМ.

Во текот на вечерта ќе се понуди атрактивна програма на централната бина - диџеј, бендови и групи од Факултетот за музичка уметност, настапи на студенти од Факултетот за драмски уметности, јавни презентации на единиците на УКИМ и сл. Целата манифестација ќе може да се следи на социјалните мрежи.

1.    Време на одржување:
            22 август – четврток од 18:00 до 22:00 часот
2.    Место на одржување:
            Плоштад „Македонија“
3.    Програма:
           18.00 – 19.00      - DJ
           19,00-19,20         - Отворање на манифестацијата
           19,20 – 20,00      - Филм за УКИМ
           20,00 – 21,15      - концерт на студентите по соло пеење – популарни жанрови
                                                          (класа доц. м-р Андријана Јаневска)
                   1. Светлана Јовановска - Angel Eyes 2:50 / I година
                   2. Андреа Коевска - Take me to church 4:06 / I година
                   3. Олгица Шапковска - Simply the best 4:15 / I година
                   4. Ана Радева - Damn your eyes 3:33 / I година
                   5. Минела Богдановиќ - Sing it back 4:09 / II година
                   6. Михајло Ѕунѕуровски - Not the only one 4:40 / II година
                   7. Стела Антовска - Manha de carneval 3min / II година
                   8. Александар Здравков – I don’t wanna miss a thing 4:55 / II година
                   9. Бехар Самаков - La vie en rose 4:50 / II година
                   10. Марија Груевска - Historia de un amor  - 2:30 / III година
                   11. Бранче Смоковски – Ми вети ти 3:00 / III година
                   12. Лина Авшар - All I could do was cry 3:24 / IV година
                   13. Ивана Симоска – Daddy Lessons 4:00 / постдипломски студии
                   14. Андријана Јаневска – За нас почнува живот – 2:30
           21,15 -  DJ

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје