Инфо блок

Поставена: 20-11-2020 15:27  
Јубилеј „70 години Економски факултет – Скопје“
Македонската радио телевизија во соработка со Економскиот факултет-Скопје, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје по повод 70 години постоење и работа на Економскиот факултет-Скопје подготви документарен филм кој ја отсликува работата на Факултетот низ годините, со посебен осврт кон поедини проекти и активности со кои Факултетот даде значителен придонес, како кон сопствениот развој во најреномирана високо образовна институција за економија и бизнис, така и кон развојот на образовно-научната мисла и општествените текови во целост.

„КРЕИРАМЕ ИДНИНА-70 ГОДИНИ ПОСВЕТЕНИ НА ВАШЕТО ЗНАЕЊЕ!“

Документарниот филм кој за првпат се емитуваше на МРТ1 на 10 ноември 2020 година е достапен на следниот линк.  

Во рамки на одбележувањето на 70 години постоење и работа, Економскиот факултет – Скопје организираше меѓународната научна конференција насловена "Economic and Business Trends Shaping the Future".
Информации за Конференцијата, која се оддржа на 12-13 ноември 2020, на следниот линк

Економскиот факултет – Скопје организираше промоцијата на книгата Нобеловци по економија 1969-2020, под редакторство на академик Таки Фити, која е објавена во рамки на одбележувањето на Јубилејот „70 години Економски факултет – Скопје“.
Информации за промоцијата, која се оддржа на 18 ноември 2020, на следниот линк.  

По повод свечениот јубилеј 70 години постоење и работа, Економскиот факултет – Скопје ќе одржи свечена седница на Наставно научниот совет, на 23 ноември 2020 во 12:00.

По повод свечениот јубилеј „70 години Економски факултет-Скопје”  интервју со Деканот на Економскиот факултет-Скопје, проф. д-р Предраг Трпески беше објавено во најновото издание на неделникот „КАПИТАЛ“.
Интервјуто кое е објавено на 13 ноември 2020 година е достапно на следниот линк.

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје